FÉRmakléři.cz nezávislý srovnávač makléřů

V případě dotazů volejte
727 895 016

Níže uvádíme volnější přepis článku paní Lucie Tůmové, zástupkyně Realitní komory České republiky pro Prahu 1 (odkaz na původní článek zde).

Prověřte právní stav nemovitosti

Ať už jste nemovitost zdědili, dostali darem nebo před lety zakoupili, měli byste si prověřit aktuální právní stav nemovitosti. Především se jedná o zjištění věcných břemen, exekucí, předkupního nebo zástavního práva či jiné zápisy ve prospěch třetích osob. Tyto informace zjistíte v aktuálním výpisu katastru nemovitostí (v tzv. listu vlastnictví).

Aktuální výpis z katastru si lze zajistit na:

– kterémkoli katastrálním úřadě

– na pobočkách CzechPointu

– elektronicky na www.cuzk.cz

Vymažte záznamů

Všechny záznamy, které je možno vymazat, vymažte ještě před prodejem (např. právo na dožití zesnulé babičky nebo zástavní právo věřitele k již splacenému dluhu). K běžným zápisům dnes patří zástavní právo banky k zajištění hypotečního úvěru. Budete-li úvěr doplácet při prodeji, informujte se s předstihem ve své bance o podmínkách. V některých případech mohou být náklady spojené se splacením úvěru mimo fixační období tak vysoké, že se vyplatí s prodejem nemovitosti počkat. Záleží na interních předpisech banky a na podmínkách konkrétní úvěrové smlouvy.

Samozřejmě lze prodat i byt zatížený např. exekucí nebo věcným břemenem užívání. Takové zápisy ale přiměřeně snižují prodejní cenu nemovitosti; čím větší omezení nebo riziko pro kupujícího, tím nižší tržní cena.

Dokumenty potřebné k prodeji

 1. List vlastnictví viz výše.

 2. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
  Originál průkazu se předává kupujícím při podpisu kupní smlouvy. Informaci o energetické náročnosti budovy je třeba zveřejnit již v inzerci.

 3. Kopie vašeho nabývacího titulu.
  Budou-li kupující financovat koupi hypotečním úvěrem, jejich banka bude ke schválení úvěru vyžadovat kopii vašeho nabývacího titulu – tj. kupní, darovací nebo směnnou smlouvu, zápis z dědického řízení, případně jiný dokument prokazující nabytí vašich vlastnických práv k dané nemovitosti.

 4. Dále budou chtít zájemci o koupi pravděpodobně nahlédnout také do:
  – vyúčtování záloh za služby
  – výpisu plateb do fondu oprav
  – stanov společenství vlastníků a budou se chtít informovat o hospodaření společenství a provedených i plánovaných rekonstrukcích domu apod.

 5. Kupní smlouva a smlouva o úschově.

Příprava kupní smlouvy

Chcete-li při prodeji na něčem ušetřit, určitě by se to nemělo týkat přípravy kupní smlouvy. Pokud nevyužijete služeb realitní kanceláře, najměte si právníka. Nejlépe specialistu na nemovitostní právo. Stejně jako rodinné, trestní nebo obchodní právo, má i to nemovitostní svá specifika. Advokát, který se běžně věnuje např. rozvodům, nemusí znát všechna úskalí a skrytá rizika spojená s prodejem nemovitostí. Může vám tak neúmyslně způsobit nepříjemnosti, v horším případě i finanční ztráty.